De “TURBULANCE” luchtondersteuning is gemakkelijk te bedienen, de luchtstroom heeft geen invloed op het spuitbeeld van de spuitdoppen. De hoeveelheid lucht is tijdens het spuiten traploos te regelen door de hydraulische aandrijving. Ook kan men de luchtrichting van 0-45 graden achterwaarts elektrisch verstellen vanuit de trekker. Op deze manier haal je het maximale spuitresultaat eruit zowel in klein bladrijke en/of hoge teelten.

Met een opgebouwde “TURBULANCE” luchtondersteuning verkrijgt men een betere bedekking en een betere verdeling van de spuitvloeistof. Het belangrijkste bij gewasbescherming is om te zorgen voor een zo volledig mogelijke bedekking van spuitvloeistof op de plantendelen.

Niet alleen de bovenzijde van het blad en stengeldelen zijn belangrijk maar de ook de onderste gewasdelen. Een “TURBULANCE” luchtondersteuning is hiervoor de oplossing want de luchtstroom zorgt voor een “geopend”gewas zodat de spuitvloeistof volledig in het gewas verdeeld kan worden.

Voordelen:

• Optimale bedekking zowel boven als onderkant van plantendelen
• Minder water nodig, de luchtstroom neemt de transportfunctie van het water voor een over, dus meer capaciteit
• Meer inzetbaar en meer spuitbare uren, ook bij hogere temperaturen en luchtvochtigheid
• Minder afhankelijk van de buitenwind, kan nog spuiten tot 6-8 m/sec
• Winddrift wordt met 50-95% gereduceerd
• Tot 50% betere bedekkingsgraad dan bij conventionele spuitsystemen, dus besparing op chemicaliën
• Spuitvrije zone wordt met 25% gereduceerd
• Minder energie en arbeidskosten

De JUISTE DRUPPELGROOTTE bij het spuiten
Een vermindering van de te gebruiken hoeveelheid actieve stof en het daarbij gepaard gaande emissie probleem vereist een verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.
De spuittechniek speelt hierbij een zeer duidelijke rol.

Voorbeeld :

• Bespuitingen met 400 liter/ha bij een drulppelgrootte van 200 mu: Er zitten 239 miljoen druppels in 1 ltr! En slechts 995 druppels op 1 cm2!
• Bespuitingen met 400 liter/ha bij een druppelgroote van 400 mu: Er zitten 30 miljoen (dus 1/8) druppels in 1 ltr! en slechts 119 druppels op 1cm2!

CONCLUSIE VOOR DE PRAKTIJK

Een kleine druppel heeft diverse voordelen, met kleine druppels wordt de beste bedekking van het gewas en/of bodem verkregen. Door de betere bedekkingsgraad wordt er op de hoeveelheid middelen bespaard. Ook de besparing op de hoeveelheid water is van belang. Kleine vloeistofdruppels rollen en/of druipen minder snel van het blad af. Als nadeel kan worden opgemerkt dat de verdampingsgevoeligheid hoger is en de kans op drift groter is. De gevoeligheid voor winddrift, afhankelijk van de weersomstandigheden, rond de 100 á150 mu.

Een spuit uitgerust met een luchtondersteuning voldoet aan de doelstelling om emissie naar de lucht en oppervlaktewater te doen beperken.

Technische specificaties:

• ventilator hydraulisch aangedreven door trekker-hydrauliek of een eigen hydraulisch systeem op de spuitmachine.
• luchtrichting elektrisch verstelbaar van 0-45 graden achterwaarts met MBT controlebox.
• hoeveelheid lucht elektrisch instelbaar van 0-50 m/sec met MBT controlebox.
• standaard voorzien van oliekoeler.
• werkbreedte 15-40 meter.
• gewicht opbouwunit 90-125 kg.
• vermogen ca. 1pk per meter werkbreedte;

Extra uitrusting:

• luchtkanalen afzonderlijk verstelbaar.